Mika Honkalinna

Korppiretki-valokuvanäyttely

Korppiretki-valokuvanäyttely pohjautuu samannimiseen, v.2015 julkaistuun ja Vuoden luontokirjana palkittuun teokseen. Korppiretki on kertomus kumppanuuden ja samuuden tunnoista ympäröivään luontoon sekä ihmisten ja eläinten välisistä suhteista kerrottuna yhden ihmisen elämänmittaisen korppisuhteen kautta.

Korppi on älykäs varislintu, joka on historiallisen ajan maanviljelys- ja kaupunkikulttuurin aikana herättänyt lähinnä synkähköjä ja kolkkoja mielikuvia. Monissa kulttuureissa kautta historian korpilla on kuitenkin ollut merkittävä rooli. Se on ollut näkijä, henkiauttaja ja totemieläin, joka on yhdistetty usein luomiseen, hedelmällisyyteen ja viisauteen. Korpin käyttäytymisessä ja sosiaalisessa elämässä on paljon yhtymäkohtia ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mikä tarjoaa runsaasti samaistumispintaa erilaisille samuuden ja kumppanuuden tuntemuksille.

Näyttely on kiertänyt vuoden 2015 jälkeen eri puolilla Suomea ja on tällä hetkellä Syötteen luontokeskuksessa Pudasjärvellä.